Има хора, които се разделят с телата си, но не и в сърцата си. Има хора, които продължават да бъдат заедно, въпреки несполуките и болката, която са си причинили.

Смисълът не е в това да можеш да дадеш. Любов. Нежност. Топлина. Или просто протегната ръка.

За теб, пожелавам сбъдната мечта. Любовта, която очакваш. Обновената надежда.

Аз ги наричам деликатни – онези хора, които стигат до теб без да навлизат в пространството ти.

Page 1 of 25