Print this page
Rate this item
(0 votes)
Да търсиш смисъла на живота... Снимка: Рixabay.com

Да търсиш смисъла на живота...

By Published March 24, 2022

Веднъж по пътя към къщи един мъдрец срещнал човек, който толкова бързал, че разминавайки се с него, го блъснал...

Мъдрецът спокойно и вежливо се обърнал към пътника с въпрос:

- Кажи, приятелю, за къде толкова бързаш, че не забелязваш нищо по пътя си?

- Извинете ме - отговорил странникът, без да забавя ход - бързам, защото съм зает с търсенето на смисъла на живота и не мога да се бавя, докато не достигна своята цел.

- Интересно - промълвил мъдрецът, - чувал съм за един човек, който търсил цял живот този смисъл.

- Надявам се, че истината му се е открила? - полюбопитствал нетърпеливият пътник.

- Да, той достигнал просветление и малко преди да умре, успял да прошепне на тези, които били край него, какво е проумял.

- И какво казал той? - попитал пътникът.

- Казал, че смисълът е в избора... - отвърнал мъдрецът.

- Благодаря ти за разговора! - казал човекът, поклонил се и продължил пътя си почти бегом.

- ...Изборът или да живееш, или да загубиш целия си живот в търсене на същия този смисъл - завършил думите си мъдрецът, но гласът му прозвучал в пустота.

Пътникът бил вече далеч.

Той бързал.

Read 257 times
Станислав Тенев

"Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко."
Платон

Login to post comments